L'objectiu d'aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril del 2016.

El TITULAR es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l'art. 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

 1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

L'organització ETIKAL GRANEL MARKET, SL, domiciliada al C/ Sant Quirze , 26 (08201 Sabadell) Barcelona, amb NIF B67583823, telèfon de contacte: 636.122.974 i correu electrònic info@etikalmarket.com .

 1. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

USUARIS / NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:

 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins del web per tal de detectar possibles atacs informàtics al nostre web.
 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.
 • Si és el cas, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat, i/o noticies o butlletins relacionats amb el nostre sector.
 • Gestionar, administrar, supervisar la seva activitat al blog/fòrum incorporat.

CLIENTS

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:

 • La gestió de la relació comercial.
 • La prestació dels serveis que ens hagi contractat.
 • Gestions relacionades amb l'enviament i recepció del producte adquirit a través d'aquesta pàgina web. En aquest cas, traslladarem la seva adreça postal i telèfon a l'empresa d'enviaments GLS.
 • La gestió administrativa, comptable i fiscal.
 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins del web per tal de detectar possibles atacs informàtics al nostre web.
 • Si és el cas, realitzar enquestes de qualitat que ens permetin avaluar el nostre servei.
 • Si és el cas, realitzar sortejos.
 • Si és el cas, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat, i/o noticies o butlletins relacionats amb el nostre sector.
 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.
 1. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

USUARIS / NAVEGANTS A LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE

 • En el consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
 • Per complir amb les obligacions legals que se'ns apliquen. En aquest cas, l'interessat no podrà negar-se a el tractament de les dades personals.
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l'interessat no podrà negar-se a el tractament de les dades personals, tot i que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l'apartat vuitens de la present política.

 CLIENTS

 • Execució d'un contracte en el qual sigui part o aplicació de mitges precontractuals. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
 • En el consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades respecte de les finalitats alienes a el desenvolupament o execució del contracte existent. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
 • Per complir amb les obligacions legals que se'ns apliquen. En aquest cas, l'interessat no podrà negar-se a el tractament de les dades personals.
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l'interessat no podrà negar-se a el tractament de les dades personals, tot i que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l'apartat vuitens de la present política.
 1. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les finalitats per als quals van ser recopilats inicialment.

Una vegada que les dades deixin de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquests es mantindran degudament bloquejades per, si escau, posar-los a disposició de les administracions i organismes públiques competents, jutges i tribunals o el Ministeri Fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb el client i / o els terminis de conservació previstos legalment.

Període de bloqueig de les dades:

 • EL CODI CIVIL. Entre 5 o 15 anys segons el cas, atenent el que disposa l'article 1964.2 de el cos legal esmentat.
 • EL CODI DEL COMERÇ . Durant 6 anys, atenent a que disposa l'article 30 de el cos legal esmentat. S'aplica respecte de la informació mercantil relacionada amb (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.).
 • La Llei General Tributària . Durant 4 anys atenent disposen els articles 66 a 70 de el cos legal esmentat. S'aplica a la informació relacionada amb les obligacions fiscals.
 1. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

 1. DESTINATARIS

Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, organització podrà cedir les seves dades als següents destinataris:

 • Jutges i tribunals.
 • Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
 • Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l'obligació legal de facilitar les dades personals.
 • Bancs i Entitats Financeres, en el cas que ens contracti.
 1. Transferències internacionals de dades

L'organització no realitza Transferència Internacional de Dades alguna.

 1. DRETS

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d' accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a la mateixa, sol·licitar la portabilitat d'aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si és el cas, quan procedeixi, a no ser objecte d'una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l'elaboració de perfils.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l'organització, o bé dirigir un escrit a l'adreça postal o correu electrònic dalt indicades. En qualsevol cas, la seva sol·licitud s'ha d'acompanyar d'una fotocòpia del seu DNI o document equivalent, amb la finalitat d'acreditar la seva identitat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent (Agència espanyola de Protecció de Dada), a través del seu lloc web: www.agpd.es .

En compliment del que disposa l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l'adreça info @ etikalmarket.com , amb assumpte " BAIXES " o bé fent clic en l'apartat del correu * per donar-se de baixa * .

 1. VERACITAT DE LES DADES

L'interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i es troben actualitzats; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a l'efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment de la present obligació.

En el cas que l'usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l'organització de qualsevol responsabilitat derivada per la manca de compliment de la present obligació.

 1. XARXES SOCIALS

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d'Internet, i per a ells l'Entitat ha creat diferents perfils en algunes d'elles.

Tots els usuaris que visiten la nostra pàgina web tenen l'oportunitat d'unir-se a les nostres xarxes socials o grups.

No obstant això, has de tenir en compte que, llevat que li sol·licitem les seves dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les seves dades pertanyen a la Xarxa Social corresponent, pel que li recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d'ús i polítiques de privacitat, així com, s'asseguri escollir les preferències pel que fa a el tractament de les dades.

 1. MODIFICACIONS / ACTUALITZACIÓ

Aquesta política de privacitat pot veure modificada / actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o canvis en el nostre lloc web.

Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que visitin periòdicament la nostra política de privacitat.

Si té dubtes sobre aquesta política, podeu contactar amb ETIKAL GRANEL MARKET SL mitjançant el següent correu electrònic info@etikalmarket.com

 

Política de cookies

Benvingut / da a la POLÍTICA DE COOKIES de la pàgina web de l'entitat ETIKAL GRANEL MARKET, SL proveïda de CIF B67583823, on t'explicarem en un llenguatge clar i senzill totes les qüestions necessàries perquè puguis tenir el control sobre elles en base als teus decisions personals.

 1. QUÈ SÓN LES COOKIES I PER A QUÈ LES FEM SERVIR?

Una cookie o galeta informàtica és un petit arxiu d'informació que es guarda al teu ordinador, "smartphone" o tauleta cada vegada que visites la nostra pàgina web.

En principi, una cookie és inofensiva: no conté virus, troians, cucs, etc. que puguin danyar la teva terminal, però sí que té cert impacte sobre el teu dret a la protecció de les teves dades personals, ja que recull determinada informació concernent a la teva persona (hàbits de navegació, identitat, preferències, etc.).

És per això que, en base al que estableix la normativa aplicable (LSSI i normativa vigent de protecció de dades personals), l'activació de determinats tipus de cookies necessitarà de la teva autorització prèvia.

Abans d'això, et donarem alguna informació addicional que t'ajudarà a una millor presa de decisions al respecte:

 • Les cookies poden ser de diversos tipus en funció de la seva finalitat:

Les cookies tècniques són necessàries perquè la nostra pàgina web pugui funcionar, no necessiten de la teva autorització i són les úniques que tenim activades per defecte.

La resta de cookies serveixen per millorar la nostra pàgina, per personalitzar basant-se teves preferències, o per poder mostrar-te publicitat ajustada a les teves cerques, gustos i interessos personals. Pots acceptar totes aquestes cookies prement el botó ACCEPTAR o configurar-les o rebutjar el seu ús clicant a l'apartat CONFIGURACIÓ DE COOKIES.

 • Algunes cookies són les nostres (les anomenarem cookies pròpies ) i altres pertanyen a empreses externes que presten serveis per a la nostra pàgina web (les anomenarem cookies de tercers : un exemple podrien ser les galetes de proveïdors externs com Google). En aquest sentit, és important que sàpigues que alguns d'aquests proveïdors externs poden estar ubicats fora d'Espanya.

A nivell mundial, no tots els països tenen un mateix nivell de protecció de dades, i hi ha alguns països més segurs que altres (per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les vostres dades). La nostra política és recórrer a proveïdors de confiança que, amb independència que es trobin o no ubicats a la Unió Europea, hagin adoptat les garanties adequades per a la protecció de la teva informació personal. No obstant això, en l'apartat denominat QUIN TIPUS DE COOKIES S'UTILITZEN ACTUALMENT A LA NOSTRA PÀGINA WEB? , Pots consultar les diferents polítiques de privacitat i protecció de dades de cada un dels referits proveïdors externs, per tal de prendre una decisió conscient sobre l'activació o no de les cookies de tercers que utilitza la nostra pàgina web.

 • Finalment, indicar-te que, en funció del termini de temps que romanen actives, les cookies poden ser de dos tipus:

Cookies de sessió: expiren automàticament quan acabes la sessió al teu ordinador, "smartphone" o tauleta. Solen emprar-se per conservar la informació necessària mentre se't presta un servei en una sola ocasió.

Cookies persistents: romanen emmagatzemades al teu ordinador, "smartphone" o tauleta durant un període determinat, que pot variar des d'uns minuts fins a diversos anys.

 1. QUIN TIPUS DE COOKIES UTILITZA AQUESTA PÀGINA WEB?

Cookies utilitzades en aquest lloc web.

Seguint les directrius de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, procedim a detallar l'ús de les cookies que aquesta pàgina web fa servir, per tal de proporcionar-li la màxima informació possible.

Cookies Pròpies:

Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.

A continuació, la llista de les que utilitzem:

wordpress_sec

sessió

Mantenir sessió d'usuari registrat

wp-settings-1

1 any

Personalitzar la vista de la interfície d'administració

wp-settings-time-1

1 any

Personalitzar la vista de la interfície d'administració

wordpress_test_cookie

sessió

Comprovar que el navegador pot acceptar cookies

wordpress_logged_in

sessió

Detecció d'usuaris logeajats

tk_ai

sessió

ID anònim si l'usuari que va iniciar sessió no està connectat amb WordPress.com

dtCookieConsent

sessió

Recordar consentiment cookies de la barra de cookies

ETIKAL GRANEL MARKET, SL no es fa responsable, en cap cas ni de contingut ni de la veracitat de les polítiques i / o condicions d'ús i privacitat dels tercers, inclosos, a través dels enllaços, en aquesta política.

 1. CONSENTIMENT

Si l'usuari no configura el seu navegador perquè les Cookies no s'activin, al navegar pel nostre lloc web i utilitzar els nostres serveis, sense fer clic al botó acceptar, l'usuari accepta l'ús que es fa de les cookies.

 1. COM BLOQUEJAR REVOCAR O ELIMINAR LES COOKIES INSTAL·LADES

Pot vostè permetre, bloquejar, revocar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador. Podeu trobar informació sobre com fer-ho, en relació amb els navegadors més comuns en els enllaços que s'inclouen a continuació:

L'informem, però, de la possibilitat de que la desactivació d'alguna galeta impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts a la pàgina web.

 1. DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ

Tindran accés a la informació obtinguda a través de les cookies de la pàgina web les empreses col·laboradores detallades en el Panell de configuració, on podràs així mateix consultar les finalitats amb les que la utilitzen i les seves respectives polítiques de privacitat.

Així mateix, t'informem que alguns dels nostres proveïdors, així com empreses col·laboradores poden realitzar transferències a tercers països. Pots informar-te de les transferències a tercers països que, si escau, realitzen en els seus corresponents polítiques de privacitat, accessibles a través dels enllaços facilitats en el Panell de configuració.

 1. MODIFICACIONS / ACTUALITZACIÓ

La present política de cookies es pot veure modificada / actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o canvis en el nostre lloc web.

Per aquesta raó, aconsellem als usuaris visitar periòdicament la nostra política de cookies.

Si té dubtes sobre aquesta política de cookies, pot contactar amb ETIKAL GRANEL MARKET SL mitjançant el següent correu electrònic: info@etikalmarket.com

caCA